Apunts ràpids sobre Markdown


Taula de contingut

Inserir HN

# Això és un H1
## Això és un H2
### Això és 1 H3
#### Això és 1 H4

Cursives

* Això és cursiva *

Negreta

** Això és negreta **

Vinyetes


- Això és vinyeta 1.
  - Vinyeta 1.1 amb sangria.
  - Vinyeta N.

Inserir imatges

[Text qualsevol per si no carrega la imatge](URL completa de la imatge)

Inserir enllaços

[Text a mostrar](URL completa)

Fer ancoratge

Utilitza els títols amb el coixinet # i per ancorar el títol a una taula de contingut, posem el següent:

[Text a mostrar](#mi-titulo-a-ancorar)

en minúscules i espais separats per guions

Inserir una línia de codi

Tancar la línia de codi entre la titlla l’inrevés Codi en ASCII: alt96

 `la seua linia de codi` 

Inserir un bloc de codi

Tancar el bloc de codi entre tres accents a l’inrevés Codi en ASCII: alt96

```
// bloc de codi ...

```

Ressaltar el codi

Tanquem el bloc de codi amb les tres accents a l’inrevés i li posem al costat el llenguatge que s’està fent servir, exemple:

```Java
// bloc de codi ...

```

Inserir taules


| TITOL1 | TITOL2 |
| ----- | ---- |
| CONTINGUT COLUMNA 1 | CONTINGUT COLUMNA 2 |


Altres referències sobre Markdown:

http://www.genbeta.com/guia-de-inicio/que-es-markdown-para-que-sirve-y-como-usarlo

https://help.github.com/articles/markdown-basics

https://guides.github.com/features/mastering-markdown/

http://bitelia.com/2013/04/que-es-markdown

http://es.wikipedia.org/wiki/Markdown

https://github.com/victorhtorres/Markdown/blob/master/README.md

https://www.atareao.es/ubuntu/utext-mi-editor-markdown-actualizado-y-simplificado/

Comentaris