Canviar fons de pantalla d'inici en Lliurex


Per canviar el fons de pantalla del login de Lliurex cal editar l’arxiu de configuració que es troba en 99_lliurex.conf

sudo pluma /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf.d/99_lliurex.conf

i canviem la línia background= per la ruta de la imatge que desitgem.

Pluma és l’editor gràfic per defecte en Lliurex, per descomptat també podeu utilitzar nano des de la terminal.

Comentaris