Limitar l'ús de la CPU


Si necessitem saber quins processos estan fent ús del nostre sistema:

$ ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head

o

$ ps -eo pid,comm,%cpu | sort -rk 3 | head

Per limitar el consum de CPU d’un procés concret:

$ sudo cpulimit -l 10 -e dropbox

Aquesta ordre limita l’ús del processador per a dropbox al 10%

Per a instal·lar l’aplicació:

$ sudo apt-get install cpulimit

Comentaris