Com crear una ISO d'arranc en un USB


Per a crear unitats USB d’arrancada des de Terminal cal seguir els següents passos. Necessitem saber exactament on s’allotja el nostre USB, només hem de teclejar el comandament:

$ sudo fdisk -l

Després caldrà utilitzar el comandament dd per escriure en l’USB:

$ sudo dd if=/home/USUARI/NOM_DE_LA_ISO.iso of=/dev/sdx

Analitzem aquesta línia, if representa la ubicació on es troba la nostra ISO, of la unitat USB on es gravarà (l’obtindrem fàcilment amb fdisk -l). El temps de demora dependrà de la mida de la imatge ISO i de l’estat i propietats de la nostra clau USB.

Quan finalitzem, només cal configurar la BIOS de l’equip on arrancarem amb l’USB i ja podrem utilitzar el nostre pendrive com una unitat d’inici.

Comentaris