Sobre el material informàtic als centres educatius


L’última aventura en la qual estic embarcat (juntament amb cinc companys més) és tutoritzar un curs a l’espai de formació en xarxa del Servici de Formació del Professorat de la Comunitat Valenciana per a més de 1700 Coordinadors TIC’s. Com podeu imaginar la quantitat d’intervencions als fòrums és molt alta, he pensat copiar ací algunes de les reflexions que comparteix amb els companys perquè no es perden entre tants missatges… Us deixe la que termine de fer ara mateix respecte a com gestionar el hardware en els centres educatius:

Et conte el que fem nosaltres per si pots agafar idees, tenim un “plan renove” anual, tenim establert en el pressupost una assignació d’uns mil euros per curs per comprar maquinari nou. Com que utilitzem Lliurex des de fa anys el maquinari és molt més barat i ens dóna per adquirir unes cinc màquines per any. A voltes amb la sort de trobar bones ofertes i poder comprar inclús més. Quan arriba la dotació de Conselleria ja és una festa… l’any passat van aprofitar per a muntar una segona aula d’informàtica al centre. Els ordinadors nous sempre van on més ús se l’hi dóna. I els vells van a passant a llocs menys importants, amb menys ús. Així, normalment l’aula d’informàtica i les pissarres digitals tenen el maquinari més actualitzat i els racons d’aula dels alumnes els més antics…

Som un centre de primària i els alumnes en els seus racons no necessiten molts requisits de maquinari. Amb clients semi lleugers de Lliurex funcionen autònomament molt bé. A més com pengen del servidor directament el manteniment d’aquestes màquines és molt senzill, quan es trenca una la canvien per una altra ràpidament.

Bàsicament eixa és la manera de funcionar que tenim. Aprofitem el material obsolet i al mateix temps anem renovant-lo contínuament.

Comentaris